Новости

Кино

Неделен репертоар на 3Д кино Битола

09.01.2017 – 20:00 – Скриена убавина
09.01.2017 – 22:00 – Асасинс Крид 3D
10.01.2017 – 20:00 – Скриена убавина
10.01.2017 – 22:00 – Асасинс Крид 2D
11.01.2017 – 20:00 – Скриена убавина
11.01.2017 – 22:00 – Патници
12.01.2017 – 20:00 – Зошто тој?
12.01.2017 – 22:00 – Закон на ноќта
13.01.2017 – 20:00 – Зошто тој?
13.01.2017 – 22:00 – Закон на ноќта
14.01.2017 – 18:00 – Пејте со нас 3D
14.01.2017 – 20:00 – Зошто тој?
14.01.2017 – 22:00 – Закон на ноќта
15.01.2017 – 18:00 – Пејте со нас 3D
15.01.2017 – 20:00 – Ла ла ленд
15.01.2017 – 22:00 – Зошто тој?

За повеќе детали околу филмовите и репертоарот на 3dkinobitola.com.

Студирајте на БАС
To Top