Новости

Театар

Месечен репертоар за прилепскиот театар „Војдан Чернодрински“

Репертоар на театарот „Војдан Чернодрински“ за месец Февруари: 

15 февруари (четврток) 2018 –

,, Хроника на еден сон,, режија Ивана Ангеловска

16 февруари (петок) 2018 –

,, Ништо без Трифолио“ режија Коле Ангеловски

19 февруари (понеделник ) 2018

– „ На два стола“ ( Од кол на кол) режија Коле Ангеловски

20 февруари (вторник) 2018 –

-,, Клетници„ режија Мартин Кочовски

21 февруари (среда) 2018 –

–„Клетници“ режија Мартин Кочовски

27 февруари ( вторник) 2018 –

-,, Хроника на еден сон“ режија Ивана Ангеловска

28 февруари (среда) 2018 –

-„Ништо без Трифолио“ режија Коле Ангеловски

GOLD
To Top