Новости

Битола инфо

Филмот „Оџаци“ на осмооделенецот Христијан од Битола награден на фестивал во Бугарија

Со Диплома за уметничко постигнување, на 10.02.2018 год. на 3-от Меѓународен фестивал на филмови снимени со мобилен телефон, во Шумен-Р.Бугарија, беше награден Христијан Кочовски – 8-мо одд., ученик во ООУ „Св.Кирил и Методиј“ и
член на КВК „Студио Милтон Манаки“-Битола.

Дипломата му беше доделена за филмот „Оџаци“. На фестивалот учествуваа уште двајца средношколци- членови на клубот.
На фестивалот можеа да учествуваат млади од 13 до 21 година.

GOLD
To Top