Новости

Технологија

Instagram ги претстави Stories Archive и Stories Highlights

Со оглед на огромната популарност на Instagram Stories не е воопшто чудно што оваа функција на мрежата редовно се надградува со нови можности кои им овозможуваат на корисниците подобро изразување.

Најновата можност доаѓа во два дела и истата овозможува зачувување на сите објавени Stories и нивно повторно споделување. Уште поинтересно е што повторното споделување може да биде направено со избор на повеќе Stories и со тоа да се одбележи некоја настан, на пример.

Stories Archive и Stories Highlights се имињата на двете новини и истите функционираат на следниот начин.

Сите објавени Stories ќе бидат зачувани по нивното истекување во нов дел од профилот на корисниците Archive. Истите ќе бидат прикажани според дата, од најнова до најстара. Од тука тие ќе може да се споделат повторно како Stories или во директна порака.

Она што ги прави работите поинтересни е Stories Highlights можноста. Highlights овозможува избор на повеќе од старите Stories и споделување како едно видео, односно слика. Истите ќе бидат прикажувани во нов дел од профилот, веднаш над сликите.

Highlights ќе може да се прават со притискање на копчето за таа намена на профилот, а истите ќе може да се именуваат за подобро да се истакне за што се работи.

GOLD
To Top