Новости

Кино

3Д кино Битола – неделен кино репертоар

11.02.2019 – 20:00 – The Mule (2D)
11.02.2019 – 22:00 – Сите знаат (2D)
12.02.2019 – 20:00 – The Mule (2D)
12.02.2019 – 22:00 – Сите знаат (2D)
13.02.2019 – 20:00 – The Mule (2D)
13.02.2019 – 22:00 – Сите знаат (2D)
15.02.2019 – 18:00 – Како да го дресирате вашиот змеј: Скриениот свет (3D)
15.02.2019 – 20:00 – Сите знаат (2D)
15.02.2019 – 22:15 – Алита : Борбениот ангел (2D)
16.02.2019 – 18:00 – Како да го дресирате вашиот змеј: Скриениот свет (2D)
16.02.2019 – 20:00 – Сите знаат (2D)
16.02.2019 – 22:15 – Алита : Борбениот ангел (3D)
17.02.2019 – 18:00 – Како да го дресирате вашиот змеј: Скриениот свет (3D)
17.02.2019 – 20:00 – Берлин те сакам (2D)
17.02.2019 – 22:15 – Алита : Борбениот ангел (3D)

GOLD
To Top