Новости

Кино

Неделен репертоар на 3Д Кино Битола од 30.04 до 6.05.2018

НЕДЕЛЕН РЕПЕРТОАР НА 3Д КИНО БИТОЛА:

30.04.2018 – 20:00 – Одмаздници (3D)
02.05.2018 – 20:00 – Одмаздници (2D)
03.05.2018 – 20:00 – Одмаздници (3D)
04.05.2018 – 20:00 – Одмаздници (2D)
05.05.2018 – 18:00 – Украдената принцеза (2D)
05.05.2018 – 20:00 – Надвор од границите на реалноста (2D)
05.05.2018 – 22:00 – Одмаздници (3D)
06.05.2018 – 18:00 – Украдената принцеза (2D)
06.05.2018 – 20:00 – Надвор од границите на реалноста (2D)
06.05.2018 – 22:00 – Одмаздници (2D)

GOLD
To Top