Новости

Кино

Неделен репертоар на 3Д кино Битола

НЕДЕЛЕН РЕПЕРТОАР:

15.04.2019 – 20:00 – Хелбој (2D)
16.04.2019 – 20:00 – Хелбој (2D)
18.04.2019 – 22:00 – После се (2D)
19.04.2019 – 20:00 – После се (2D)
19.04.2019 – 22:00 – Среќен како Лазаро (2D)
20.04.2019 – 18:00 – Чудесен парк (3D)
20.04.2019 – 20:00 – После се (2D)
20.04.2019 – 22:00 – Среќен како Лазаро (2D)
21.04.2019 – 18:00 – Чудесен парк (3D)
21.04.2019 – 20:00 – После се (2D)
21.04.2019 – 22:00 – Среќен како Лазаро (2D)

СН Брокер
To Top