Новости

Кино

Неделен репертоар на 3Д кино Битола

20.05.2019 – 20:00 – Измамнички (2D)
20.05.2019 – 20:15 – Манаки- приказна во слики (м.сала)
20.05.2019 – 22:00 – Џон Вик 3: Парабелум (2D)
21.05.2019 – 20:00 – Измамнички (2D)
21.05.2019 – 20:15 – Манаки- приказна во слики (м.сала)
21.05.2019 – 22:00 – Џон Вик 3: Парабелум (2D)
22.05.2019 – 20:00 – Измамнички (2D)
22.05.2019 – 22:00 – Џон Вик 3: Парабелум (2D)
23.05.2019 – 18:00 – Покемон: Детективот Пикачу (2D)
23.05.2019 – 20:00 – Измамнички (2D)
23.05.2019 – 22:00 – Џон Вик 3: Парабелум (2D)
24.05.2019 – 18:00 – Покемон: Детективот Пикачу (3D)
24.05.2019 – 20:00 – Измамнички (2D)
24.05.2019 – 22:00 – Џон Вик 3: Парабелум (2D)
25.05.2019 – 18:00 – Покемон: Детективот Пикачу (2D)
25.05.2019 – 20:00 – Аладин (3D)
25.05.2019 – 22:15 – И сонцето е ѕвезда (2D)
26.05.2019 – 18:00 – Покемон: Детективот Пикачу (3D)
26.05.2019 – 20:00 – Аладин (2D)
26.05.2019 – 22:15 – И сонцето е ѕвезда (2D)

GOLD
To Top