Новости

Кино

Неделен репертоар на 3Д кино Битола

НЕДЕЛЕН РЕПЕРТОАР:
10.06.2019 – 20:00 – Икс-мен: Мрачниот Феникс (3D)
11.06.2019 – 20:00 – Икс-мен: Мрачниот Феникс (2D)
12.06.2019 – 18:00 – Тајниот живот на милениците 2 (2D)
12.06.2019 – 20:00 – Икс-мен: Мрачниот Феникс (3D)
13.06.2019 – 18:00 – Тајниот живот на милениците 2 (3D)
13.06.2019 – 20:00 – Луѓе во црно: Интернационала (2D)
15.06.2019 – 18:00 – Тајниот живот на милениците 2 (3D)
15.06.2019 – 18:15 – Кариран нинџа (мала сала)
15.06.2019 – 20:00 – Луѓе во црно: Интернационала (2D)
15.06.2019 – 20:15 – Гол Натрапник (2D)
16.06.2019 – 18:00 – Тајниот живот на милениците 2 (2D)
16.06.2019 – 18:15 – Кариран нинџа (мала сала)
16.06.2019 – 20:00 – Луѓе во црно: Интернационала (2D)

GOLD
To Top