Новости

Кино

Неделен репертоар на 3Д кино Битола

НЕДЕЛЕН РЕПЕРТОАР:
05.08.2019 – 20:00 – Брзи бесни: Хобс и Шо (2D)
06.08.2019 – 20:00 – Брзи бесни: Хобс и Шо (2D)
07.08.2019 – 20:00 – Брзи бесни: Хобс и Шо (2D)
08.08.2019 – 20:00 – Брзи бесни: Хобс и Шо (2D)
09.08.2019 – 18:00 – Кралот лав (2D)
09.08.2019 – 20:15 – Брзи бесни: Хобс и Шо (2D)
10.08.2019 – 18:00 – Кралот лав (3D)
10.08.2019 – 20:15 – Брзи бесни: Хобс и Шо (2D)
11.08.2019 – 18:00 – Филмот на лутите птици – 2 (3D)
11.08.2019 – 20:00 – Брзи бесни: Хобс и Шо (2D)

Евротип
Евротип
To Top