Новости

Кино

Неделен репертоар на 3Д кино Битола

НЕДЕЛЕН РЕПЕРТОАР:

09.12.2019 – 20:00 – Минатиот Божиќ (2D)
09.12.2019 – 22:00 – Дедо и внук (2D)
10.12.2019 – 20:00 – Минатиот Божиќ (2D)
10.12.2019 – 22:00 – Дедо и внук (2D)
11.12.2019 – 20:00 – Екипа (2D)
11.12.2019 – 22:00 – Дедо и внук (2D)
12.12.2019 – 20:00 – Џуманџи: следното ниво (2D)
12.12.2019 – 22:15 – Екипа (2D)
13.12.2019 – 20:00 – Џуманџи: следното ниво (2D)
13.12.2019 – 22:15 – Екипа (2D)
14.12.2019 – 18:00 – Џуманџи: следното ниво (2D)
14.12.2019 – 20:15 – Екипа (2D)
15.12.2019 – 18:00 – Џуманџи: следното ниво (2D)
15.12.2019 – 20:15 – Екипа (2D)

GOLD
To Top