Новости

Книга

Претставена книгата за деца „Крај барата“ од авторот Љубе М. Митрејчевски

Во издание на НУУБ „Св.Климент Охридски“ – Битола беше претставена книгата за деца „Крај барата“ од авторот Љубе Б. Митрејчевски. Книгата на иновативен и креативен начин им се претстави на учениците од ОУ „Даме Груев“ – Битола под менторство на наставничката Нела Неделковска од ОУ „Даме Груев“ – Битола. Учениците разговараа со битолските писатели Љубе. Б. Митрејчевски, Радован П. Цветковски, Добре Тодоровски и Демирхисарскиот писател и библиотекар Златко Бошевски.

GOLD
To Top