Новости

Книга

Претставување на книгата „Крај барата“ од авторот Љубе М. Митрејчевски

Претставување на книгата „Крај барата“ од авторот Љубе М. Митрејчевски на иновативен и креативен начин со учениците од ОУ „Даме Груев“ – Битола и наставничката Нела Неделковска.

Настанот ќе се одржи на ден 30.01.2019 (среда) со почеток во 11 часот во просториите на Националната установа Универзитетска библиотека „Св.Климент охридски“ – Битола.

GOLD
To Top