Новости

Книга

Сашо Огненовски добитник на наградата од Меѓународната асоцијација на писатели „IWA Bogdani“

Сашо Огненовски е добитник на нагадата што ја доделува Меѓународната асоцијација на писатели „IWA Bogdani“ со седиште во Брисел и Приштина, а наградата му е доделена за поетски опус.

 

GOLD
To Top