Новости

Настани

Утре изложба на дела од ликовните манифестации на ЦСЛУ во Прилеп

На 29.11.2019 /петок/ во 19.30 часот во изложбениот салон на ЦК„Марко Цепенков“ ќе биде отворена изложба на дела од ликовните манифестации на ЦСЛУ 2018.

Учесници на Уметничко лето ЦСЛУ-Прилеп 2018:

Интернационална сликарка колонија од 1957 година

– Ивана Настевски, Тетово, Република Северна Македонија

– Ѓоко Антониев, Пробиштип, Република Северна Македонија

– Наде Тоскоска, Прилеп, Република Северна Македонија

– Драшко Михајлоски – Пижа, Прилеп, Република Северна Македонија

– Лепа Милошевска, Прилеп, Република Северна Македонија

– Елизабета Макеска, Прилеп, Република Северна Македонија

– Александра Богоеска, Прилеп, Република Северна Македонија

– Верче Николоска, Прилеп, Република Северна Македонија

– Емилија Ѓорѓиоска, Прилеп, Република Северна Македонија

– Александар Џинго, Прилеп, Република Северна Македонија

– Павлина Илиеска, Прилеп, Република Северна Македонија

– Драган Вергоски – Алпи, Прилеп, Република Северна Македонија

– Васил Костов, Прилеп, Република Северна Македонија

– Методиј Исков, Прилеп, Република Северна Македонија

– Сања Јездиќ, Прилеп, Република Северна Македонија

– Ферди Булут, Канатларци, Република Северна Македонија

Интернационален скулпторски симпозиум во мермер „Мермер“ од 1963 година

– Giuseppe StranoSpitu, Zaragoza,Spain

– Марина Стопоња, Загреб, Република Хрватска

– Татјана Каравелиќ, Белград, Република Србија

– Милија Стојановиќ, Подгорица,Црна Гора

– Никола Смилков, Штип, Република Северна Македонија

Интернационално атеље за склуптура во метал од 1984 година

– Марјан Стојаноски, Прилеп, Република Северна Македонија

GOLD
To Top