Новости

Настани

Зачувување на ромскиот јазик преку употреба на онлине речник – нов проект на Битолската библиотека

НУУБ „Св.Климент Охридски“ – Битола започна да го реализира проектот ГОРДОСТ 1 – Зачувување на ромскиот јазик преку употреба на онлине речник?

Проектот ќе се реализира во наредните 16 месеци.
Проектот е во рамки на програмата клучна акција 204 – Стратешки партнерства за образование на возрасни, клучна акција 204– Стратегиски партнерства за образование на возрасни, финансирана од Европската комисија преку Еразмус + програмата.

Битолската Библиотека е прва културна установи во државата кој ќе реализира Еразмус проект во нашата држава.

Целта на проектот „ГОРДИ I“ е да открие дали онлајн платформата за ромски јазик би била разумна алатка и за зачувување на ромскиот јазик како дел од културниот идентитет и овозможувајќи им на Ромите да учествуваат во доживотно учење.
Во проектот освен Библиотеката од Битола се вклучени организации од Србија, Грција, Романија, Унгарија, Германија и Бугарија.
Вкупен буџет на проектот изнесува 67.050 евра. Средствата се наменети за реализација на проектот и транснационалните средби.
Kooрдинатор на проектот е м-р Фатма Бајрам Аземовска.

Проектот опфаќа три фази.
ФАЗА 1: Анкети со Роми и експерти (септември 2020 година – февруари 2021 година)
– заедничка дефиниција на предметот на истражувањата; опис на проширувањето на истражувањата, како и утврдување на поимите
– Изработка на прашалници и упатства за насочени истражувања, истражувања и интервјуа во ромските заедници на партнерските земји, вклучувајќи определување на целната група
– Изработка на прашалници и упатства за насочени истражувања, истражувања и интервјуа со експерти од земјите партнери
– Имплементација и документација на истражувањата, истражувањата и интервјуата, како и проценка
– Изработка на национални извештаи од сите партнери во проектот
– Изработка на извештај за синтеза од страна на библиотеката
ФАЗА 2: Развој на концепти
– Идентификување на релевантни чинители и спроведување на истражувања, упатства за интервјуа, разговори и размена на најдобри практики со засегнати страни
– Воспоставување на соодветни работни структури (на пр. Транснационални тематски работни групи) вклучувајќи комуникација
– Развој на концептот.
ФАЗА 3: Планирање на проект (септември 2021 – декември 2021)
– Дизајн на Стратешкото партнерство „ГОРДОТ II“ во кое ќе се воведе и воспостави онлајн платформата за ромскиот јазик.

GOLD
To Top