Новости

Uncategorized

Зависност или пасија? Што вам ви се случува?

Зависност или пасија
Во дадени случувања имаат допирни точки, се мешаат, сепак се различни.
Постои пасија спрема нешто, а сепак не постои зависност.

Зависноста е присутна кога чувствуваме дека губиме контрола и способност за разумно расудување. Пасијата е контрола над желбата за она што не предизвикува тешкотија во нормалното функционирање. Се случува вистинската зависност да остане незабележана со години.

Несогледувањето е резултат на самото одбивање да се соочи внатрешното „јас“ со неа. Негирањето како одбрамбен механизам е во истиот состав на зависноста.
Отворениот пристап и соочувањето со зависноста за што е потребна подолга временска рамка е решение за истата. Од друга страна, пасијата останува како страст, возбуда и наклоност кон нешто во рамковен договор со себе.

GOLD
To Top