Новости

Балкан

Словенија од април 2018. нема да наплаќа патарина на рампи

Од 1 април 2018 година Словенија во целост ќе го смени својот систем на наплата на патарини, кој нема да биде регулиран на наплатни рампи.

Пристапот на патиштата со задолжителната наплата на патарина, веќе нема да се регулира на наплатните рампи, туку преку системот на наплата на патарините DarsGo без рампи, наведува „Глас Славоније“.

GOLD
To Top