Новости

Битола инфо

БАС Институт за менаџмент-Битола домаќин на научна конференција за современите менаџерски предизвици

БАС Институт за менаџмент-Битола, со поддршка на Министерството за образование и наука, сектор за високо образование и општина Битола, утре и в сабота ќе биде домаќин и организатор на 5. Меѓународна научна конференција „Современите менаџерски предизвици и организациските науки“.

Фокус на конференцијата се иновациите и организацискиот развој за што веќе се регистрирани 67 научни трудови, посочи проф. д-р Цветко Смилевски, претседател на програмскиот одбор.

-Продолжуваме со традицијата на БАС, во повеќе димензии да се поврзува креирањето и примената на знаењето во областа на менаџментот. Изборот на фокусот на оваа конференција не е случаен, и е континуитет на макро проектот ВИКО, односно влијанието на иновациите врз конкурентноста на организациите, и покрај емпирискиот дел на истражувањата, сакавме пошироко да согледаме што се случува со иновациите во овој дел на Европа, и тие две димензии ќе бидат составен дел на извештајот што ќе биде доставен до сите научни и практични носители на активности за конкурентноста на организациите како клучен фактор за благосостојбата на државата, но и за организациите и нивната одржливост на подолг временски период, истакна Смилевски.

За време на дводневната научна конференција ќе се одржат и предконференциски активности, обучувачки работилници за „Тимски дизајн и посакувана иднина“ и „Иновации, креативност и бизнис во управувањето со опасниот отпад во сенка на еколошкиот печат“, најави проф. д-р Тони Соклевски, директор на БАС Институт за менаџмент-Битола, а во рамки на академскиот настан ќе бидат промовирани и книгите „Маркетинг“ од авторите д-р Маја Кочовска и д-р Дијана Ивановска-Пржо и Водич за стратегиско планирање од авторот проф д-р Лидија Стефановска.

-За јубилејната научна конференција веќе е изаден Зборник со апстракти за 67 трудови кои ќе бидат презентирани во 4 конференциски секции. Инаку, годинава на конференцијата се пријавија 99 автори, од нив 38 се од странство односно од Србија, БиХ, Хрватска, Унгарија, Бугарија, Турција, Албанија и Црна Гора, а 61 од Република Македонија, посочи проф. д-р Лидија Стефановска, претседател на организацискиот одбор на меѓународната научна конференција.

GOLD
To Top