Новости

Битола инфо

Краткотрајно исклучување на Блок 2

РЕК Битола ја информира јавноста дека пристапи кон исклучување на Блок 2 заради намалување на корисното дејство на истиот, а како последица на пројавената неисправност на групата загревачи за висок притисок (ЗВП). Напоменуваме дека ова исклучување е последица на задоцнетиот капитален ремонт на блокот, кој согласно инструкциите на производителите на опремата мораше да биде реализиран пред две години.

Очекуваме Блок 2 да биде приклучен на мрежа за неколку денови, а планираниот капитален ремонт на оваа постројка предвидено е да започне на 15 август.
Краткотрајното исклучување нема да се одрази врз вкупното производство на електрична енергија од страна на АД ЕСМ, а со тоа и на снабдувањето со електрична енергија на потрошувачите, како и на остварувањето на планираното производство на РЕК Битола за годинава, имајќи во предвид дека заклучно со денес производството е натфрлено за 18 проценти.

GOLD
To Top