Новости

Битола инфо

Владата го именува Осман Шукриу за директор на НП Пелистер

Владата денеска донесе и неколку кадровски решенија, меѓу нив и за НП Пелистер.

Амет Аџиу да го разреши од должноста в.д. директор на Јавната установа Национален парк Пелистер- Битола.

Осман Шукриу да го именува за директор на Јавната установа Национален парк Пелистер- Битола. (На 23.11.2020 г. НП Пелистер достави Одлука бр. 02-212/4 од 17.11.2020 г. на Управниот одбор, кој во постапка спроведена по објавен јавен оглас за директор е избран Осман Шукриу).

GOLD
To Top