Новости

Битола инфо

Новата година започни ја со нова кариера во СН Осигурителен брокер – отворени позиции во Скопје и Битола

СН Осигурителен брокер АД Битола вработува:

1. СОРАБОТНИК ВО СЕКТОРОТ ЗА СМЕТКОВОДСТВО И ФИНАНСИИ

Реон: Битола

Опис на работно место:

● Следи и проучува законски прописи, упатства и акти за правилно водење на сметководствените работи

● Книжи фактури, денарски и девизни изводи, побарувања по основ на плаќање на платежни картички, регреси, компензации, трошковни благајни

● Ефикасно комуницира со клиенти при сложување картички

● Ефикасно комуницира со останатите сектори во Друштвото

● Чува деловни книги и сметководствени документи

● Врши анализа, контролира и усогласува фактури со главната книга и аналитичка евиденција

Квалификации:

● Висока стручна подготовка (ВСС) – Економски факултет

● Работно искуство минимум 1 година во струката

● Работно познавање во MS Office

● Развиени организациски способности, самоиницијативност,

аналитичност, почитување на рокови

● Способност за тимска работа

● Возачка дозвола Б категорија- ќе се смета за предност

Услови и бенифиции:

● Загарантирана бруто-плата

● Полно работно време од 40 часа неделно

● Договор на определено време од 3 месеци со можност за продолжување на договорот на нeопределено време.

Вашата професионална биографија испратете ја на: kariera@snbroker.mk со НАЗНАКА за работна позиција и реон во кој аплицирате.

2. СОРАБОТНИК – ПРОДАЖЕН АГЕНТ ВО СЕКТОРОТ ЗА ДОБРОВОЛНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

Реон: Скопје и Битола

Опис на работно место:

• Подготовка на понуди за клиенти и склучување полиси

• Остварување позитивна комуникација со клиентите

• Поддршка на активностите на продажната мрежа и креативност во поглед на таргет групи на клиенти

• Претставување и добро владеење на пакетите за осигурување

• Доследно исполнување на плановите за продажба

• Информирање и запознавање со услугите на осигурување на потенцијални клиенти

Квалификации кои ги има нашиот идеален кандидат:

● Висока стручна подготовка (ВСС)

● Работно познавање во MS Office

● Развиени организациски способности, самоиницијативност,

аналитичност, почитување на рокови

● Способност за тимска работа

● Возачка дозвола Б категорија- ќе се смета за предност

Услови и бенифиции:

● Загарантирана бруто-плата

• Систем на наградување

• Бесплатна обука и Постојана едукација

• 24/7 менторирање од искусни вработени

Вашата професионална биографија испратете ја на: kariera@snbroker.mk со НАЗНАКА за работна позиција и реон во кој аплицирате.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евротип
SNBROKER
To Top