Новости

Битола инфо

Прв училишен ден во гимназијата

На првиот училишен ден, учениците беа традиционално пречекани и поздравени од класните раководители, директорката, помошникот и стручната служба на Гиназијата „Јосип Броз Тито“ Битола. Средбата беше со цел давање насоки за почеток на наставата на далечина, делење на учебници и слични упатства за успешна реализација на воспитно-образовниот процес.

GOLD
To Top