Новости

Битола инфо

Пролетната сеидба во Пелагонија заврши, засеани 22.800 хектари

Подрачната единица на Министерството за земјоделие Битола информираше дека пролетната сеидба е завршена, а засеани се вкупно 22.800 хектари. Планот за пролетната сеидба за оваа година што се однесува за сите култури е 100% исполнет.

Засеани се 4600 ха житни култури, 8450 ха индустриски култури, 2380 градинарски култури, 7370 фуражни култури.

GOLD
To Top