Новости

Битола инфо

Oбјавен Правилникот за искористување на средства од програма за социјална заштита во делот на инфраструктура за лица со попреченост во домот на лицата

Општина Битола на својата веб и фб страница го објави Правилникот за искористување на средства од програма за социјална заштита во делот на инфраструктура за лица со попреченост во домот на лицата

Со овој Правилник се дефинираат и одредуваат начините и условите за искористување на средствата од Програмата за социјална заштита за 2021 година на Општина Битола за адаптација, изградба или поставување на инфраструктура за физичка пристапност и непречено движење во домот на лица со попреченост, корисници на инвалидски колички, преку субвенционирање на трошоците, во целост или делумно, за пристапни рампи за инвалидски колички.

Детали за правилникот и начинот на искористување ќе најдете на следниот линк:

https://www.bitola.gov.mk/wordpress/wp-content/uploads/2021/03/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%A1%D0%88-4.02.pdf

СН Брокер
To Top