Новости

Економија

За една година просечната месечна бруто-плата зголемена за 5,5 отсто

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на просечната месечна исплатена бруто-плата по
вработен, во април 2018 година, во однос на април 2017 година, изнесува 105.5.
Ваквото зголемување се должи, пред сѐ, на зголемувањето на просечната месечна исплатена бруто-плата по вработен
во секторите: Рударство и вадење на камен (32.1 %), Преработувачка индустрија (13.1 %) и Објекти за сместување и
сервисни дејности со храна (11.3 %).
Зголемување на просечната месечна исплатена бруто-плата по вработен, во однос на претходниот месец, е
забележано во секторите: Рударство и вадење на камен (13.3 %), Административни и помошни услужни дејности
(4.1.%) и Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила и мотоцикли (3.5 %).
Просечната месечна исплатена бруто-плата по вработен во април 2018 изнесува 35 117 денари.

GOLD
To Top