Новости

Економија

Нова ера во животното осигурување

На 01.03.2018 год. , во центарот на Битола, ТЦ Обител – I спрат, локал 3, беше отворена новата канцеларија на Лајф Визион АД-Генерален Застапник на Уника Лајф.

Диме Саров, извршниот директор на ЛајфВизион АД изјави: Новото што ке го понудиме на битолчани е ексклузивен продукт кој ке даде ново светло во животното осигурување наречен ЈУНИТ ЛИНК, што всушност претставува пакет од Осигурување со Уника и профит со Илирика Инвестициски Фондови.

Канцеларијата во центарот на Битола дава можност за клиентите поблиску да се информираат за овој продукт кој веќе десетина години е тренд во светот.

Работно време на канцеларијата е: секој работен ден од 09.00 -16.00 часот и сабота од 10.00 – 15.00 часот.

Контакт лице на ЛајфВизион
АД-подружница Битола е: Елена Велјановска Офис Менаџер; Тел: 071/486-464

e-mail: elena.veljanovska@lifevision.mk

 

 

 

GOLD
To Top