Новости

Економија

Претставниците на земјите од ЕУ го одобрија буџетот на блокот за 2018-та

Постојаните претставници на земјите членки на Европската унија (ЕУ) во Брисел се согласиле за позицијата на Советот по предлог-буџетот на ЕУ за 2018-та година пред преговорите со Европскиот парламент (ЕП) да започнат во октомври, објавија од прес-службата на Советот на ЕУ.

Советот ќе ја брани позицијата ЕУ да преземе обврски за 158,9 милијарди евра и плаќања за 144,4 милијарди евра во 2018-та година. Тоа е повеќе со соодветно 0,6% и 7,4% во однос на 2017-та година.

Плаќањата се зголемуваат значително, бидејќи се очекува спроведување на програмите за периодот 2014-2020 година да се забрза по првичното стартување.

Ставот на Советот се фокусира силно на мерки за стимулирање на вработувањето и растот, зајакнување на безбедноста и справување со миграцијата. Предвидени се и резерви во случај на неочекувани потреби од финансирање.

Комитетот на постојаните претставници одобрил и два предлога на Европската комисија (ЕК), според кои се засилува поддршката на ЕУ за младите невработени лица кај кои со побарувачката на работа се помага во реконструкција на италијанските региони погодени од земјотресите во 2016-та година.

Проектот за корекција предвидува раст на буџетот за 2017-та година со 500 милиони евра за иницијативата за вработување на младите и со 1,2 милијарди евра од фондот „Солидарност“ на ЕУ.

Одржувањето на растот и создавањето на работни места останува еден од најважните приоритети на Советот. Во 2018-та година, Советот сака да поддржи интелигентен и инклузивен раст со обврски за 76,5 милијарди евра и 66,4 милијарди евра плаќања.

Активностите кои се финансираат вклучуваат 10,6 милијарди евра обврски и 10,8 милијарди евра плаќања по програмата на ЕУ за истражување и иновации „Хоризонт 2020“.

Предвидуваат и обврски и плаќања во износ од соодветно со 4,3 милијарди евра и 2,1 милијарди евра за механизмот за поврзување на Европа. По повеќе од 2 милијарди евра се и обврските и плаќањата по програма „Еразмус“, а европската помош за сиромашните – односно 556,9 милиони евра и 401,4 милиони евра.

За иницијативата за младинското вработување обврските се за 233,3 милиони евра, а плаќањата за 600 милиони евра.

Советот на комесарите одобрил и 719,2 милиони евра обврски и 594,4 милиони евра плаќања, за фондот „азил, миграција и интеграција“ за справување со миграционите притисоци.

Извор: denar.mk

Евротип
Евротип
To Top