Новости

Економија

УЈП апелира да не се чека до 15 март за поднесување Годишна даночна пријава

Од УЈП апелираат граѓаните да не ги чекаат последните денови пред истекот на рокот (15-ти Март 2017) за поднесување на Годишна даночна пријава (образец ПДД-ГДП), а со цел избегнување на метежи на даночните шалтери.

Заклучно со 13.02.2017 година, 51.616 граѓани ја исполнија својата даночна обврска, а во наредниот период се очекува уште над 350 илјади даночни обврзници да ги пријават приходите во УЈП, односно обврзниците кои во изминатата 2016 година освен плата или пензија или приход од земјоделска/самостојна дејност, оствариле и други дополнителени приходи (види http://www.ujp.gov.mk/mk/javnost/soopstenija/pogledni/587).

Во Регионаната дирекција на УЈП – Битола до 13.02.2017 година поднесени се 8315 пријави, додека во Прилеп поднесени се 8075 пријави.

Граѓанинот кој е од друг град, но работи, живее, студира, односно е со привремен престој во Скопје, даночната пријава може да ја поднесе во Контакт центарот на УЈП, на новата локација во зградата на Регионална дирекција Скопје (ул. „11 Октомври” бр. 27, 1000 Скопје).

Годишната даночна пријава може да се поднесе и по пошта (во 1 примерок) на адресата на надлежната Регионална дирекција на УЈП (види http://www.ujp.gov.mk/mk/kontakt).

Доколку сте регистриран корисник на е-Даноци http://etax.ujp.gov.mk, поднесете ја пријавата електронски.

За подетални информации и одговори на најчесто поставуваните прашања, преземете ја Брошурата „Годишна даночна пријава за утврдување на персоналниот данок на доход“ (види http://www.ujp.gov.mk/mk/publikacii/pogledni/2).

Поднесени Годишни даночни пријави заклучно со 13.02.2017 година
Регионална дирекција на УЈП  Поднесени
ПДД-ГДП
Електронски
ПДД-ГДП
ВКУПНО
Скопје 12670  124 12794
Битола  8302  13 8315
Прилеп  8042  33 8075
Струмица 5881 27 5908
Тетово 3182 21 3203
Штип 13288 33 13321
ВКУПНО 51365 251 51616

 

GOLD
To Top