Новости

Македонија

Десет пати пониско нивото на Сатеска

Десет пати пониско е нивото на реката Сатеска од просекот за април, покажуваат денешните хидролошки мерења. Под просекот се нивоата и на останатите реки кај кои се извршени мерењата.

Повеќе од двојно се намалени Бабуна кај Богомила, Црн Дрим кај Ложани и Треска кај Македонски Брод. Нивоата на езерата. Охридското, Преспанското и Дојранското, се речиси во рамки на просекот.

GOLD
To Top