Новости

Македонија

Зголемени водостоите на неколку реки во Македонија

Според најновите хидролошки мерења зголемени се водостоите на Вардар, Треска, Пчиња и Сатеска во однос на февруарскиот просек.

Под февруарскиот просек се нивоата на реките Крива Река, Црна Река и Црн Дрим.

Нивоата на природните езера се во стандардниот просек за месец февруари.

GOLD
To Top