Новости

Македонија

ЦУК: Состојба на патиштата по врнежите од снег на територијата на Република Македонија ( до 13 часот)

Скопски регион

Патните правци кон повисоките населени места на Скопска Црна Гора, односно селата Брест, Танушевци и Малино (опш.Чучер Сандево) не се проодни, а истите села немаат и електрична енергија.

Во општина Кисела Вода непрооден е патот од Теферич кон Сопиште.

Битолски регион

Во општина Крушево, регионалниот патен правец Крушево – Пуста Река не е исчистен, но е прооден за теренски возила со зимска опрема.

Во општина Прилеп  сите магистрални и регионални патишта  се исчистени и опесочени, проодни за сите моторни возила, освен регионалниот пат за Мариово, кој е од трет преоритет.  Регионалниот пат Лагово – Витолиште, моментално е прооден за теренски возила.

Во општина Долнени непроодни се патните правци за селата Маргари, Зрзе и манастиорот во с.Зрзе.

Во општина Ресенрегионалниот патен правец Битола – Ресен Охрид е прооден за сообраќај.

Охридски регион

Во општина Македонски Брод, регионалните патни правци за Кичево, Прилеп и Самоков се проодни, додека локалните патни правци кон повисоките села Дренов, Крапа, Битово, Растеш, Заград, Волче, Ботушје, Бенче, Лупште, Звечан, Инче, Требовље, Брест, Косово, Рамне, Брезница, Могилец, Калуѓерец, Томино село и Сушица не се проодни.

Во општина Струга, непрооден е патниот правец што ги поврзува селата во Малесија односно патниот правец од с.Присовјани до хидроцентрала Глобочица.

Велешки регион

Во општините Велес, Градско и Чашка, екипите на Македонија пат, ЈКП Дервен и ГП Изгрев, се на терен и се чисти накај селата  Отовица, Сујаклари, Мамутчево, Иванковци, Оризари, Клуковец, Сливник, Раштани и Бузалково.

Патните правци према г.Јаблчиште и Богомила се тешко проодни.  ЈП Македонија пат е на терен и работи на расчистување.

На подрачјето на општините Свети Николе и Лозово патниот правец кон селата Немањици, Ранченци, Мечкуевци и Патетино, како и патниот правец кон селата Трстеник, Сопот, Преот, Малино, Алакинци и Крушица не се проодни за лесни моторни возила, а се проодни за теренски возила.

Кумановски регион

Во општина Старо Нагоричане единствено регионалниот патен правец кон Р.Србија – Пелинце е прилагоден за движење, додека патните правци кои гравитираат кон селата во козјачијата се тешко проодни.

Во општина Липково, тешко проодни се патните правци кои гравитираат кон повисоките села Гошинце, Лукаре и Малино.

Регионален пат Ранковце – с.Герман е прооден до с.Пклиште додека од с.Пклиште до с.Герман е непрооден.

Регионалниот патен правец Крива Паланка – с.Огут е прооден за теренски возила. Регионалниот патен правец Крива Паланка – с.Луке е прооден во зимски услови. Локалниот пат од с.Дурачка река м.в.Метоф кон с.Дренак е непрооден.

 

Од Македонија Пат и АМСМ известуваат дека забрана за движење на тешки товарни возила има на патните правци крак Маврово – Дебар, Гостивар – Кичево, преку планинскиот премин Стража, Кичево – Охрид, преку планинскиот премин Пресека, патот Прилеп – Македонски Брод на планинскиот премин Барбарос како и на патниот праевец Тетово – Попова Шапка, каде забраната важи и за автобуси, а за останатите возила е задолжително користење на зимска опрема (синџири). Од  12.15.ч   поради   интензивни   врнежи   од   снег   се   воведува забрана   за   сообраќај   на   тешки   товарни   возила   на   патниот правец Струга – граничен премин Ќафасан.

 

GOLD
To Top