Новости

Македонија

На мобилен месечно зборуваме по 3,5 часа, на фиксен половина час

Според најновите податоци на Агенцијата за електронски медиуми, во првите три месеци од годинава преку мобилен се реализирани 1 338 211 097 минути разговор, или во просек секој од претплатниците зборувал по 702 минути, или 11,7 часа. Кон мрежи во странски држави се реализирани 3 475 486 минути разговор.

Во првиот квартал годинава во државава се евидентирани 1 897 408 активни претплатници во мобилната телефонија, односно 23 605 помалку споредено со последниот квартал лани.

Според АЕК, во првиот квартал имало 784 055 резиденцијални припејд-претплатници, 849 936 постпејд, како и 263 417 деловни постпејд-претплатници.

Пристап до интернет со широк и тесен опсег преку мобилна мрежа, според податоците на регулаторното тело, во првиот квартал годинава имале 1 346 214 претплатници.

Во вкупниот број активни претплатници во мобилната телефонија во првиот квартал годинава најголем удел има А1 Македонија до 49,87 проценти, по што следи Македонски телеком со 47,31 проценти, а на операторите Лајка мобајл и Роби отпаѓаат 1,96, односно 0,87 проценти од претплатниците.

Уделот на операторите во приходите од обезбедување мобилни комуникациски услуги на малопродажно ниво во првиот квартал годинава, пак, е најголем кај Македонски телеком, којшто учествува со 50,65 проценти, додека А1 Македонија има 48,04 проценти, Лајка мобиле 0,55 проценти, а Роби 0,76 проценти.

Од вкупниот број претплатници на пристап до интернет со широк и тесен опсег преку мобилна мрежа (2Г/3Г/4Г/) во првите три месеци од годинава најголемиот дел отпаѓа на А1 Македонија, 50,33 проценти, по што следи Македонски телеком 47,35 проценти, а Лајка мобиле и Роби имаат по 1,10 проценти, односно 1,22 проценти.

Според податоците за состојбата на пазарот за електронски комуникации во првиот квартал годинава во државава се регистрирани 402 540 фиксни линии, 2 086 повеќе споредено со последниот квартал минатата година кога имало 400 454 такви линии. Во јануари, февруари и март годинава македонските граѓани преку фиксни линии оствариле 39 001 409 минути разговор, од кои кон мрежи во странски држави 894 685 минути. Во сопствена фиксна мрежа македонските граѓани во првите три месеци годинава реализирале 18 124 336 минути разговор, во сопствена мобилна мрежа 6 601 785, кон други фиксни мрежи во државава 8 597 155, а кон други мобилни мрежи во државава 4 783 448.

Со 53,70 проценти Македонски телеком и натаму е најголем давател на услуги со фиксни телефонски линии, по што следат А1 Македонија со 37,77 проценти, па операторите Роби со 5,20 проценти, Неотел со 2,61 процент и Инфел нет плус со 0,72 проценти.

Извор: МИА

GOLD
To Top