Новости

Македонија

Реките во рамки на просекот, водостојот на Преспанското езеро за 28 сантиметри над апсолутниот минимум

Нивоата на повеќето реки во земјава се во рамки на просекот за февруари, покажуваат денешните хидролошки мерења.

Двојно зголемени се Бабуна кај Богомила и Брегалница кај Берово, додека Дрим кај Ложани е речиси двојно намален.

Состојбата на езерата е без значителни промени. Водостојот на Преспанското за 28 сантиметри го надминува апсолутниот минимум.

Евротип
Евротип
To Top