Новости

Прилеп инфо

На стовариште за старо железо во Прилеп најдени неексплодирани гранати од Првата светска војна

Дирекцијата за заштита и спасување дислоцираше неексплодирани експлозивни направи од Првата светска војна најдени на стовариште за отпад за старо железо во близина на Прилеп.

По дојава од ПОЗС Прилеп од стовариште за отпад со старо железо кое се наоѓа во околината на Прилеп, на патот за Крушево, од страна на пиротехничарот Георги Стефанов од ПОЗС Битола беа  подигнати следните неексплодирани убојни средства: 9 артилериски гранати 74 мм, 3 артилериски гранати 105мм, 1 артилериска граната 122мм, 5 мини минофрлачки 75 мм,2 мини минофрлачки 62 мм и 3 запалки од артилериски гранати сите од Прва светска војна.

Пронајдени беа и 185 празни чаури од артилериски гранати 75 мм, 18 празни чаури од артилериски гранати 105мм, 7 празни чаури од артилериски гранати 85 мм, 5 празни чаури од мини минофрлачки 62мм и 3 празни рачни бомби од непознато потекло од Првата светска војна.Имено, празните чаури се безопасни по живот, но се опасни по здравјето на луѓето поради нивното канцерогено дејство.

Неексплодираните  убојни средства и празните чаури од артилериските гранати се дислоцирани на безбедно место во магацин во Битола, каде се собираат пред да се носат во Криволак на уништување.

GOLD
To Top