Новости

Прилеп инфо

Започна реализацијата на проектот „Обезбедување пристојни услови за живот на ромските домаќинства во Општина Прилеп”

Денеска во просториите на Општина Прилеп се одржа првата работна средба на проектните партнери на проектот „Обезбедување пристојни услови за живот на ромските домаќинства во Општина Прилеп – СДЛР“.

На средбата се разговараше за предлог акцискиот план за првите шест месеци од реализацијата на проектот и се разменија мислења за динамиката на реализација на предвидените активности. Во првата фаза од реализацијата на проектот се планира да се започне со изработка на неопходната урбанистичко-планска документација, поддршка на процесот на легализација на објектите на ромските домаќинства, почеток на активностите во рамки на фондот за итни мерки за подобрување на хигиенските и здравствените услови за живеење на ромската популација, почеток на програмата „Школо после школо“ за поддршка на тековните програми за формално и неформално образование, и други активности за кои наскоро подетално ќе биде запознаена пошироката јавност.

Вредноста на проектот е 893.910,00 ЕУР.

Проектот е дел од ИПА 2 програмата, како дел од Годишната акциска програма за 2019 година за Република Северна Македонија, финансирана од Европската Унија. Програмата е поддржана од Владата на Република Северна Македонија.
Лидер организација на проектот е ЦЕЛИМ – Милано, а Општина Прилеп и Ромски ресурсен центар се ко-апликанти на проектот. НВО Рома Перспектив од Прилеп е асоцијативен партнер на проектот.

Официјален почеток на проектот е 1 февруари 2021 година и истиот е со времетраење од 36 месеци.

GOLD
To Top