Новости

Прилеп инфо

Кети Смилеска – именувана за В.Д директор на ЈЗУ Општа болница “Борка Талески” – Прилеп

Кети Смилеска – родена на 13.12.1974 во Прилеп, денес беше назначена како В.Д Директор на ЈЗУ Општа болница “Борка Талески” – Прилеп.

Смилеска, освен мандатот како пратеник од редовите на СДСМ во Собранието на РСМ, има и дополнителни активности и многубројно членство во следните комисии и пратенички групи:

Член во комисија за финансирање и буџет,
Член во комисија за локална самоуправа,
Заменик-член во комисија за економски прашања,
Заменик-член во комисија за здравство,
Член во пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Државата Израел,
Член во пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентите на Република Исланд и Кралството Норвешка,
Член во пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот Република Унгарија.

GOLD
To Top