Новости

Регион

Општина Могила доби средства за реновирање повеќенаменски објект во Ивањевци

Општина Могила доби поддршка за реализација на проект за реновирање на повеќенаменски објект во населено место Ивањевци, преку Бирото за рамномерен развој, во соработка со Пелагониски плански регион со средства од 2019 година во висина од 3,466,875.00 денари. Реализацијата ќе отпочне во текот на летните месеци.

GOLD
To Top