Новости

Регион

Подготовки за отворање на граничниот премин „Маркова Нога“

На 26.03.2019 година, на локацијата Маркова нога во Преспанскиот регион, каде треба да се воспостави новиот граничен премин помеѓу Република Северна Македонија и Република Грција, надлежните институции за негово воспоставување одржаа технички консултативен состанок во насока на размена на идеи за неговото функционирање согласно потпишаната спогодба помеѓу Владите на двете држави.

GOLD
To Top