Новости

Регион

Се реконструира регионалниот пат Бач-Гермијан-Меџитлија

Во тек е реконструкцијата на регионалниот пат Бач-Гермијан –Меџитлија во должина од 4 км. Вредноста на оваа капитална инвестиција е 11 милиони денари, а средствата се обезбедени од Владата преку Јавното претпријатие за државни патишта.
Реконструкцијата се состои од надградба на коловоз во деловите од регионалниот пат кој е најоштетен. Со оглед на временските услови со реконструкцијата ќе се продолжи и во наредниот период до целосна рехабилитација.


Градоначалникот на општина Новаци Љубе Кузманоски при увидот во градежните работи на овој фрекфентен пат истакна дека со овој градежен зафат се решава деценискиот проблем на граѓаните од неколку населени места кои го користат овој пат на територија на општина Новаци.
„Овој пат беше во многу лоша состојба и децении беше заборавен од претходните власти.Сега со оваа рехабилитација се решава едно од најзначајните инфраструктурни прашања со што обезбедуваме квалитетна сообраќајна безбедност и поврзаност. Се надевам дека граѓаните од селата Брод, Скочивир , Добровени,Живојно, Бач и Гермијан после овој инфраструктурен зафат ќе бидат задоволни и ќе ги поздрават политиките и заложбите на локалната самоуправа во решавањето на нивните барања и проблеми”, истакнува градоначалникот Кузманоски.

GOLD
To Top