Новости

Занимливости

Експеримент кој ја потврдува веројатноста за телепатија

Италијански невропсихолози открија податоци дека мозоците на двајца пријатели или роднини може да остваруваат влијание еден врз друг од далечина.

Додека активниот “предавател” во рамките на експериментот бил подложен на аудио-визуелни стимули, кај “приемникот” била откриена зголемена мозочна активност во подрачјето на алфа-брановите. Резултатите од експериментот се објавени во специјализираното списание “F1000Research”.

Екипата на Вилијам Џиролдини од Еванлаб во Фиренца и Патрицио Тресолди од одделот за психологија на Универзитетот Падова користеле во екпериментите на блиски пријатели или луѓе во тесна роднинска врска, кои сепак имале искуство во медитациони техники.

Последното условите биле важни, за да се осигура дека тестираните имаат способност за долгорочна концентрација.
Членовите на секоја од паровите биле поставени во две различни простории, оддалечени едно од друго, па да се осигура дека партнерите не можат да влезат во допир контакт под каква и да било форма. Истовремено мозочната им активност била следеа со електроенцефалографи (EEG).

ОД Активниот “предавател” беше побарано да се опушти и да МУиспрати на пасивниот “примач” некакво менталнА порака што му дојде на ум. За време на 10 минутниот експеримент мозокот на “предавателот” бил стимулиран 128 пати во секунда. Меѓу стимулите биле правени паузи помеѓу 4 и 6 секунди за да бидат исклучени можните предвидливи ритми. При стимулите се користеле LEDсветлинни сигнали кои биле во должина со синусен облик од 500 Hz аудио со иста должина.

“Приемникот” исто беше побарано да се опушти и да биде подготвен да прифати стимулации од својот партнер.

Задачата им се состоела во тоа, да стапат во ментална врска со партнерот / партнерката на начин кој ќе им овозможи фаќање на истите стимуланси.
На овој начин научниците добиле податоци од 25 парови.

Резултатот, според податоците на истражувачите, била “слаба, но стабилна реакција, односно статистички значаен сигнал во ЕЕG на “приемникот”, особено во подрачјето на алфа-брановите од 9-10 Hz. ”

Авторите објаснуваат дека експериментот е со познат карактер, но резултатите ги потврдуваат податоците од три претходни експерименти (Hinterberger 2008), во кои е документирана зголемена мозочна активност исто во опсег на алфа-брановите 8-12 Hz при пријателски или роднински врски помеѓу партнерите

“Ако во иднина за време на нови истражувања се потврдат нашите резултати, тоа може да е од огромно научно значење, бидејќи може да претставува неврофизиологична основа на доказ за постоење на врска – социјална интеракција – од далечина”, коментираат научниците.

Евротип
SNBROKER
To Top