Новости

Женски муабети

Култивирање на мислите – тоа што сме во моментот е  резултат на збирот од сите мисли  до овој момент.

Моќта на мислата е фантастично искажана во изреката-се преобразуваш во она што го мислиш. Најчесто  секој денги мислиме сосема истите мисли, одново и одново. Доколку тие се негативни, на крајот од денот тие ќе се претворат во реалност. Тоа што сме во моментот е  резултат на збирот од сите мисли  до овој момент. Ова сознание може да го искористиме  во свој интерес- позитивна мисла-позитивна реалност.

Промената секако следи и во истиот момент креираме позитива со концентрација на умот , што ќе рече -фокусот на вниманието го ставаме на убави нешта што се случиле во нашиот живот или допрва треба да се случат. Секако дека тоа е возможно. Со моќта на потсвеста ја негираме скепсата. Подлабоко  и поквалитетно ја проценуваме животната ситуција и истата ја преиначуваме  за наше поубаво денес и утре.

Моќта на мислата е фантастично искажана во изреката-се преобразуваш во она што го мислиш. Најчесто  секој денги мислиме сосема истите мисли, одново и одново. Доколку тие се негативни, на крајот од денот тие ќе се претворат во реалност. Тоа што сме во моментот е  резултат на збирот од сите мисли  до овој момент. Ова сознание може да го искористиме  во свој интерес – позитивна мисла-позитивна реалност. Промената секако следи и во истиот момент креираме позитива со концентрација на умот , што ќе рече -фокусот на вниманието го ставаме на убави нешта што се случиле во нашиот живот или допрва треба да се случат. Секако дека тоа е возможно. Со моќта на потсвеста ја негираме скепсата. Подлабоко  и поквалитетно ја проценуваме животната ситуција и истата ја преиначуваме  за наше поубаво денес и утре.

Евротип
SNBROKER
To Top