Новости

Женски муабети

Не свакајте ништо лично!

Во текстот на Don Miguel Ruiz насловен како „Договор со себе“ е содржано логичното толкување за за она што се нарекува мир и слобода во душата. За да се постигне истото потребно е необрнување внимание на она што го говорат другите за тебе.
Како поткрепа на нотираното стои примерот кој говори за следното- кога некој ве сретне на улица и ви се обраќа со погрдни зборови, а вие тоа го сваќате лично, во истиот момент го примате емоционалниот отров и себеси се тиштите со непотребно и сосема непотребно обезвреднување . Се доведувате во состојба на патење и анксиозност. Тоа секако претставува мачнина на душата и отсуство на мир и право на радост. За да го добиете спротивното, направете си договор со себе во чии рамки е поцртана со црвено реченицата-ништо не свакајте лично- и не се обидувајте да ја промените „ грдата природа“ кај оној што е полн со омраза. Тоа е негов проблем, а не ваш. Вие носете само љубов во срцето и останете така. Вие само„ прицнете“- ignor.

GOLD
To Top