Новости

Живот

Организацијата е пола успех

Постојат два типа на време – времето што го покажува часовникот и реалното време. Времето на часовникот го мериме низ минутите, часовите, деновите и годините. Ова време кај секој поминува еднакво, а реалното време е релативно, или поминува брзо или бавно – во зависност на кој начин ја вршите работата.

Добрата вест е дека реалното време не го мери часовникот, туку сами го создавате и управувате со него. За почеток отстранате ги сите ограничувања од типот: “Јас немам доволно време” или “сега не е вистинско време” . Причината што мислите дека вашиот ден е премногу краток е лошото управување со времето. За да владеете на работното време, користете електронски планер или на хартија напишете ги вашите работни обврски  и поставете приоритети.
Има три потрошувачи на време – размислување, комуникација и акција. Без разлика на тоа каков вид на работа и да правите, низ вашата работа ќе поминат овие три фази. Утврдите колку време трошите на размислување за идеи, на разговор со колегите, како и за конкретната акција.

Добар план за почеток на работниот ден

Секој ден првите 30 минути посветете се на планирањето на работното време. Кога ќе ве притиснат роковите, исклучете се од друштвените мрежи, мобилниот и сите останати работи за кои мислите дека залудно ви го трошат времето.

GOLD
To Top