Новости

Интервју

Интервју со Радојка Димитријеска – раководител на оддел за финансии во ФД СН Финансии

,,СЕ ВО ЕДНО,, во рекордно време стана најактуелен и најбаран кредитен производ, затоа што клиентите ги препознаваат бенефитите од неговото користење. Сега е лесно како балон за потрошувачите да  ги затворат своите мали кредити и кредитни картички и да ги остварат долгопланираните проекти, реновирања во домот, купување на возило, купување на мебел и апарати за домаќинствата.

Шеталиште: Што ве мотивира да креирате ваков производ ?
Радојка: Новиот прозивод ,,СЕ ВО ЕДНО,, е еден од најефтините онлајн кредитни производи моментално на пазарот кои ги нудат финансиските друштва. Идејата за формирањето на овој кредитен производ е со цел да се подобри животниот стандард на потрошувачите, зајакнување на куповната сила, како и подобрување на кредитоспособноста на граѓаните со минимизирање на ризикот од понатамошно влошување. Новиот производ им овозможува на клиентите да ги заменат своите големи месечни рати кои ги плаќаат за скапите кредити со ниски месечни рати од 1.430 денари па нагоре. Една од главните придобивки на ,,СЕ ВО ЕДНО,, е аплицирањето само со лична карта, онлајн и одобрувањето за 1 час од поднесувањето на апликацијата, како и исплатата на кредитот во истиот ден.

Шеталиште: За кого е наменет производот ,,СЕ ВО ЕДНО,, ?
Радојка: Како што напоменавме, овој кредитен производ е наменет за сите граѓани на возраст од 18 до 70 години без разлика дали се вработени во приватни или државни фирми, на определено или неопределено работно време, кои имаат високи месечни издатоци за постоечките кредити.
За производот ,,СЕ ВО ЕДНО,, клиентите можат да аплицираат со било која плата, онлајн, и да ги рефинансираат постоечките долгорочни кредити и кредитни картички.

Шеталиште: Кои се карактеристиките на производот ,,СЕ ВО ЕДНО,, ?
Радојка: Една од главните карактеристики на производот е сумата која клиентите можат да ја подигнат во висина од 30.000 до 120.000 денари, како и флексибилниот рок на отплата до 60 месеци. Одобрувањето на ваквите износи на кредити никогаш не бил полесен. Покрај ниските камати, предноста на овај кредит е Начинот на аплицирање кој е онлајн на нашата веб страна www.krediti.com.mk и само со лична карта без физичко присуство во нашите канцеларии.

Шеталиште: На што се однесуваат новините во Законот за заштита на потрошувачите при договорите за потрошувачки кредити ?
Радојка: Со новите измени на законот се воведува ограничување на годишната стапка на вкупни трошоци на потрошувачките кредити. Со оваа измена ќе се ограничат вкупните трошоци (камати, провизии и надоместоци) кои ги плаќаат потрошувачите.
Ние сме први на пазарот што пристапивме кон прилагодување на нашите услуги и производи веднаш при донесувањто на измените , иако истите сеуште не се стапени во сила ние ги намаливме нашите камати и провизии .Креиравме најфлексибилен кредитен производ на пазарот ,,СЕ ВО ЕДНО,, кој е во рамките на законски ограниченото СВТ.

Шеталиште: Кои се плановите за ФД СН Финансии за 2019 година ?
Радојка: Како прва Финтек компанија во Р Македонија со домашен капитал СН Финансии секогаш на прво место го става клиентот како и неговите потреби. Се фокусираме на подобрување на нашите услуги и односот со клиентите, олеснување на комплетниот процес на аплицирање и подигнување на кредитот како и неговата отплата.
,,СЕ ВО ЕДНО,, е само почеток на многуте нови производи кои ги планираме за оваа година како и нови проекти на унапредување на продажбата и дигиталните канали на продажба.
Македонија е само почетокот на нашата приказна, оваа година ќе се отворат филијали во повеќе градови, со цел поголема пристапност на корисниците на кредити, како и проширување надвор од границите на државата.

GOLD
To Top