Новости

Психологија

Емоционално здравје: Љубов кон себе, отвореност, комуникација и доверба

Емоционаното здравје е определено од неколку елементи: од степенот на љубовта кон себе, од отвореноста, од комуникацијата и довербата.

GOLD
To Top