Новости

Психологија

Како да го збогатиме речникот на детето

Уште од 6-тиот месец детето ги изговара првите слогови, постепено ги претвора во зборови и се обидува да изразува емоции, чувства и на рамноправен начин “да се вклучува” во разговорите на возрасните и да комуницира со светот.

Родителите можат да му помогнат во процесот. Еве неколку совети кои ќе ве ориентираат кон пристапот. Лекциите ги нуди сајтот mamainfo.com.ua.

Лекции:

  1. Детето треба да гослуша гласот на родителитеуште од првиот ден на својот живот и да го чувствува контактот. И, иако ништо не разбира, зборувајте му.
  2. Запознавајте го детето со секој предмет кој е околу него, ипосочете му како го нарекувате.
  3. Со интерактивна, закачлива интонација објаснете мушто правите во моментов.Со тоа не само што ќе ги следи активностите, но ќе ги слуша објаснувањата кои му ги давате на глас.
  4. Развивајте гисуптилните вештини на прстите на рацете.Тоа го стимулира говорот. Детето нека допира меки и влакнести играчки, да се обидува да откине коса, да фати мало ливче од земјата и да го скине, да наниже гривнички на конструктор, да подреди коцки …

Помагаат и активности со песок, пластелин, како и цртањето. Оставете го да се занимава, со тоа што ќе му посочувате постојано.

GOLD
To Top