Новости

Психологија

К.Г.Јунг: „Не можете да научите да ширите позитивна енергија – не може од човек да излезе она што го нема“

Постојат луѓе што мислат дека ширењето позитивна енергија може да се научи, дека постојат фрази, зборови или реченици кои создаваат позитивна енергија сами по себе.

Не е така.

Енергијата, позитивна или негативна, се наоѓа во човекот.

Не може од човекот да излезе она што го нема.

За да можеме да шириме мир, мораме најпрво во себе да имаме мир.

За да можеме да шириме радост, мора најпрво нашето срце да биде радосно.

Во спротивно, и зборовите во кои има најголема утеха ќе звучат како напад од устата на незадоволен човек.

GOLD
To Top