Новости

Здравје

Еве колку килограми треба да имате според вашата висина

Табелата во продолжение ќе ви помогне да откриете која тежина е идеална за вас според вашата висина.
Пронајдете ја вашата се висина во колоната која е изразена во сантиметри, па по тој редослед видете го опсегот на идеалната тежина.

GOLD
To Top